Tilbakemelding av kunde av Marius:
Marius er en svært dyktig PT som i løpet av 30 min hadde undersøkt hvilke muskelgrupper som måtte rettes opp, før det ville være hensiktsmessig med desidert vekttrening. Passer en øvelse ikke for meg, har han alltid et par alternativer i hodet.
Selv tenkte jeg at jeg med flere års treningserfaring hadde god greie på det, men det fikk Marius avkreftet ganske fort i forhold til blant annet teknikker, øvelser og variasjon. Marius er videre veldig fleksibel i forhold til plassering av timer, og har vært imøtekommende i forhold til å ha mulighet for timer på kveldstid og i helgen, hvilket gjør det mer praktisk for meg med fulltidsarbeid.
De beste anbefalinger fra meg. “