Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager, som f.eks. sene/muskelbetennelser, idrettsskader og kroniske lidelser. Med bakgrunnskunnskap i anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære har fysioterapeuten et bredt grunnlag for å kunne hjelpe. Ved langvarige eller akutte smerter og plager kan tilrettelagt trening og råd om bruk av kroppen være avgjørende. Målet for den fysikalske behandlingen er å legge til rette for positive endringsprosesser. Hos enkelte betyr det å opprettholde funksjon eller bedre funksjon, hos andre kan det dreie seg om å lindre eller fjerne smerte.

På trimfit tilbys følgende behandling:

  • Manuell behandling
  • Ultralyd
  • Trykkbølge/shockwave (effektiv mot betennelser i sener og muskler!)
  • Kinesiotaping
  • Treningsveiledning